Kontaktinformasjon

Hefi Eiendom AS
5315 Herdla

Tlf.: 930 06550 / 56152560 / 56152565
E-post: herdla@herdla.no

Oppdatering


Flyfoto av feltet tatt fra øst-sydøst høsten 2010.

Oppdatering utbygning pr Oktober 2018: 
 
Utsikten boligfelt (Skansen ØST / Plan 146) er nå utsolgt. Utbygningen ble startet i 2004, og avsluttes i 2019. 

Feltet har bestått av ene- tomanns- eller tremannsboliger, samt noen naust. Der er fortsatt 25 ledige naustetomter. 

Der har vært bygget på i alt 45 tomter, hvorav Hefi Eiendom AS har bygget ut 42 av disse tomtene. Dette er gjort sammen med våre samarbeidspartnere JMN Plan AS, Entr Rune Nordahl AS, Hopland Bygg AS, Andersen & Sønn AS og Håkon Olsen AS. 

Vi er tilfreds med å ha klart denne utbygningen på en god måte, og at der nå er etablert et godt samfunn på Skansen der beboerne ser ut for å trives godt så nær sjø og natur i et rolig miljø. 

I September 2018 ble ny reguleringsplan nr 365 godkjent i Askøy Kommunestyre. 

Denne planen omhandler vår øvrige eiendom (G/B nr 42/15), samt tilleggseiendommer vi har kjøpt for å lage en helhetlig plan. Området ligger vest for Fylkesveg 223, eller på motsatt side av vegen i forhold til eksisterende bebyggelse. Innkjørsel til dette nye feltet blir der det er skiltet Heimdal, og bebyggelsen vil strekke seg fra tidligere Søre Herdla Skole og helt nord til fjellet like over vegen ved Herdla Bro. 

Der vil bli tomter for ene-og tomannsboliger (spredt bebyggelse) samt seks- og åttemannsboliger (konsentrert begyggelse). I alt 73 enheter. 

Vi har lagt vekt på å ivareta alle ønsker fra myndigheter og interessegrupper, som har resultet i en god plan som også tar hensyn til landskap og natur. Spesielle hensyn vil bli tatt for hekkende fiskemåker, som er en truet dyreart. 

Det vurderes nå en utbygningsplan. Vi planlegger at utbygningen tar til snarest, og vi ber interessenter for bolig og/eller boligtomt om å ta kontakt med oss;

Hefi Eiendom AS

Frode Kristensen, tlf 93 00 65 50, herdla@herdla.no

Endre Kristensen, tlf 93 00 65 33, endre@herdla.no

Vi vil her legge ut oppdatert informasjon etter som dette er tilgjengelig

30. oktober 2018