Kontaktinformasjon

Hefi Eiendom AS
5315 Herdla

Tlf.: 930 06550 / 56152560 / 56152565
E-post: herdla@herdla.no

Oppdatering


Flyfoto av feltet tatt fra øst-sydøst høsten 2010.

Oppdatering utbygning pr Januar 2016: 
 
I 2015 har det vært god aktivitet i feltet, og vi har også solgt noen boliger som skal bygges i 2016.

Utbygningen går etter planen, og for tiden arbeides det med tomannsbolig ved sjøen på tomt 22. Her er en del solgt, og den andre delen ledig for salg.

Vi skal bygge en enebolig på tomt nr 9, og vi skal bygge 2 mindre eneboliger i rekke på tomt nr 8. Her er en solgt og en ledig.

Vi har også solgt noen tomter som kjøpere selv vil bygge boliger på. Dette for å kunne avslutte våre aktiviteter i Utsikten boligfelt før oppstart Skansen Vest.

Prosessen med ny reguleringsplan for Skansen Vest - på vestsiden av FV223 går etter planen. Vi forbereder nå oppstart av utbygning av dette feltet.

Vi vil fortsette bygging av tomannsboliger på tomtene 20-22, som vil ligge ved sjøen (se reguleringsplan) og som er lik de som bygges på tomtene 23 og 24. 

Vi har laget noen illustrasjoner over hvordan disse boligene er tenkt:


Bildet er tatt nedenfor tomt nr 10, retning sydøst. Nærmeste bolig som er vist er tomt 20. 


Illustrasjon som viser hvordan boligene kan bli innvendig. Dette bildet er tatt fra tomt nr 20, del nord.


Vi planlegger å tilby boligene med terrasser med glassrekkverk. Bildet tatt mot tomt 24, del syd. 
 
Alt som er under oppføring er nå solgt. Nye boliger vil snarlig bli lagt ut for salg. Ta kontakt for eventuell interesse. 
 
Januar 2016