Kontaktinformasjon

Hefi Eiendom AS
5315 Herdla

Tlf.: 930 06550 / 56152560 / 56152565
E-post: herdla@herdla.no

Reguleringsplan

Dette er Reguleringsplan nr 146, som nå er ferdig utbygd. 

Nedenfor vises ny plan nr 365. 

Ny plan nr 365 (Skansen Vest) med forslag til bebyggelse;