Kontaktinformasjon

Hefi Eiendom AS
5315 Herdla

Tlf.: 930 06550 / 56152560 / 56152565
E-post: herdla@herdla.no

Om oss

Hefi Eiendom AS er utbygger av "Utsikten" boligfelt ved Herdla. Feltet ligger på riksveiens øst-side, noen hundre meter før broen over til Herdla.
Feltet som er igangsatt er totalt på ca 110 daa, og der er innregulert 44 eiendommer for ene- eller tomanns boliger, samt 25 naust.

Oppdatering utbygning pr Januar 2012:

2011 har vært et veldig aktivt år på Utsikten Boligfelt. Vi har bygget flere eneboliger med garasje, 3 stk eneboliger i tun, og forberedt bygging i 2012.

Vi har nå startet bygging av 2 stk eneboliger i rekke på tomt nr 17, hvorav 1 del er solgt. Den andre er ledig. Salgsannonse til denne finner du her.

Vi vil om litt presentere priser for et spennende boligkonsept på tomtene 20-24, som vil ligge ved sjøen (se reguleringsplan). Disse tomtene er nå ferdig planert, og byggeklare. Dette blir tomannsboliger i "funkis"-stil.

Vi har laget noen illustrasjoner over hvordan disse boligene er tenkt:


Bildet er tatt nedenfor tomt nr 10, retning sydøst. Nærmeste bolig som er vist er tomt 20. 


Illustrasjon som viser hvordan boligene kan bli innvendig. Dette bildet er tatt fra tomt nr 20, del nord.


Vi planlegger å tilby boligene med terrasser med glassrekkverk. Bildet tatt fra tomt 24, del nord, og tomt 23 del syd sees til venstre i bilde.

Når vi har klar priser, vil vi legge ut annonser på finn.no, med link herfra.

Videre planer for 2012 er å bygge eneboliger på tomt 18 og 14. Her er vi i samtaler med kunder.

Januar 2012Oppdatering pr 10/10-08

Hele feltet er nå utbygd i forhold til vei, vann og avløp. Dette betyr at vi i praksis kan bygge på alle gjenværende tomter. For tiden bygges eneboliger i rekke på tomt 27 og alle disse var solgt før bygging tok til.

Prosjekt vi annonserer for tiden er:

  • Tomt 40 enebolig m/carport
  • Tomt 25 eneboliger i rekke
  • Tomt 3 og 4 eneboliger i tun.


Utover dette skreddersyr vi boligløsning for interesserte på gjenværende ledige tomter. Der er flere ferdig planerte tomter med fantastisk utsikt!
Interesserte bes kontakte oss for gjennomgang av mulige boligløsninger.

Oppdatering pr 10/10-07:

Arbeidet med planering av i alt 25 tomter i "felt 3" (nord) er i full gang. Planene for de kommende 6-9 mnd er bygging av eneboliger på tomtene 26 / 10 / 13.

Videre planlegges tilsvarende boliger som på tomtene 28 og 29 også på tomt 27, der det i dag står en gammel hytte. Vi har avtale om kjøp av denne eiendommen, og venter på godkjenning av byggemelding hos Askøy Kommune. Løsningen her vil være lik tomtene 28 og 29. Disse boligene er blitt svært populære, og vi ber interesserte kontakte oss. Videre fremdrift vil være større eneboliger i rekke på tomtene 3 og 4. Her er der plass til enheter på 100-120m2 på et plan, og disse løsningene vil være gunstig prismessig.

Ifølge godkjent rullering av kommuneplan, er der nå satt av areal til boligbygging også på FV 223's vestside. Vi vil med det første starte regulering av dette feltet.

Vedrørende naust og båthavn, avventer vi godkjenning av forslag til båthavn hos myndighetene. Når vi vet mer om dette, vil vi kunne tilby et fordelaktig miljø for båt, båtplass og naust i feltet.

Oppdatering pr 17/1-06:

Bygging av boliger følger planen.

I felt 1 (hvit farge reguleringsplan) er nå alt reservert, foruten tomtene 28 og 29 hvor vi planlegger små eneboliger. Følg linken her for å se prospekt over disse.

Det arbeides nå med flere boliger i felt 2. Ledige tomter er 38 og 45 (tomannsboliger), samt 40 (enebolig).

Arbeidet med å bygge veg nordover i felt 3 og 4 starter ca 1. mai 2006, og vil utløse mange fantastiske tomter, med utsikt fra Fedje i nord til Åstveit/Eidsvåg i sør.

Der er stor etterspørsel etter naust, så de som ønsker å sikre seg muligheten for naust anbefaler vi å kontakte oss snarest.

OPPDATERING PR 24.AUG 2004:

Eiendommen er oppdelt i 4 felt, hvor felt 1 startes først.

Oppstart av infrastruktur for felt 1 (hvitt felt reguleringsplan) følger planen. Veg, vann og kloakk for felt 1 er beregnet ferdig medio September 2004.

Salget av boliger er vi svært fornøyd med, og i felt 1 er der pr i dag kun 3 ledige eiendommer av totalt 10. Flere av eiendommene er planert, og byggestart for disse boligene vil være medio September.

Den positive responsen fra markedet har ført til at vi med det første

vil starte planlegging av felt 2, som ligger sydøst for felt 1.

GENERELT:

Videre planer for hele eiendommen innbefatter bygging av ny barnehage, enkelt idrettsanlegg samt seniorboliger.

Områdets høyeste punkt er i nord, og laveste punkt i sør. Dette betyr at alle eiendommene vil få flott utsikt sydover mot sjø.

Området består i dag av småskog, hovedsakelig furu. Vi fjerner alle grantrær, og vil så langt det er mulig la furutrær stå igjen. Dette er hovedsakelig buskfuru, som ikke hindrer utsikt osv. Området er forøvrig grønt og fint, og ligger skjermet til for vind både fra sør og nord.

Det vil bli pålagt oppsittere å oppføre murer og beplantning iht reguleringsplanen. For nærmere opplysninger rundt dette, vennligst kontakt oss.

Videre er der planlagt tilrettelagt 4 lekeplasser. Tomtene til lekeplassene vil bli planert av oss. En ser det som et naturlig arbeid for f eks velforening å planlegge og opparbeide lekeplassene.

Vi ser videre for oss god standard på innkjørsel. Her arbeider vi med en løsning med håndlaget mur. Vegen vil bli asvaltert, fortau vil være god standard, og vi vil også ha skikkelig vegbelysning.