Kontaktinformasjon

Hefi Eiendom AS
5315 Herdla

Tlf.: 930 06550 / 56152560 / 56152565
E-post: herdla@herdla.no

 

Velkommen til
Hefi Eiendom AS!

Hefi Eiendom AS er utbygger av "Utsikten" boligfelt ved Herdla. Feltet på Fylkesveg 223 sin øst-side er nå utsolgt.

Vårt nye felt på Fylkesveg 223 sin vestside er nå godkjent og vi vil nå starte utbygning her.

Feltet består av spredt bebyggelse samt konsentrert bebyggelse. 

For oppdatering, vennligst se oppdatering.

Eneboliger

Med utgangspunkt i reguleringsplanen er der flere tomter som egner seg for eneboliger, gjerne også med garasje under samme tak som boligen. Vi kan tilby eneboliger i forskjellige størrelser, fortrinnsvis på 1 plan. Alle tomter for enebolig har svært gode solforhold og fantastisk sjø-utsikt.

Se oversikt

Tomannsboliger

Vi kan tilby tomannsboliger på 1 eller 2 plan. Boligene på 1 plan vil bygges på store tomter med godt med plass rundt boligen. Tomannsboliger på to plan tilbys gjerne med mulighet for å innrede 2. etg selv.


Se oversikt

Naust og båtplass

Vi har byggeklare tomter for naust. I påvente av godkjenning av båthavnsløsning (illustrasjon ovenfor), avventer vi videre bygging av naust, da denne løsningen vil klargjøre behov for båtopptrekk, kai osv ved naustene.


Les mer