Kontaktinformasjon

Hefi Eiendom AS
5315 Herdla

Tlf.: 930 06550 / 56152560 / 56152565
E-post: herdla@herdla.no

 

Velkommen til
Hefi Eiendom AS!

Hefi Eiendom AS er utbygger av "Utsikten" boligfelt ved Herdla. Feltet ligger på riksveiens øst-side, noen hundre meter før broen over til Herdla.

Feltet som er igangsatt er totalt på ca 110 daa, og der er innregulert 44 eiendommer for ene- eller tomanns boliger, samt 25 naust.

For oppdatering på prosjekt til salgs, vennligst se oppdatering.

Eneboliger

Med utgangspunkt i reguleringsplanen er der flere tomter som egner seg for eneboliger, gjerne også med garasje under samme tak som boligen. Vi kan tilby eneboliger i forskjellige størrelser, fortrinnsvis på 1 plan. Alle tomter for enebolig har svært gode solforhold og fantastisk sjø-utsikt.

Se oversikt

Tomannsboliger

Vi kan tilby tomannsboliger på 1 eller 2 plan. Boligene på 1 plan vil bygges på store tomter med godt med plass rundt boligen. Tomannsboliger på to plan tilbys gjerne med mulighet for å innrede 2. etg selv.


Se oversikt

Naust og båtplass

Vi har byggeklare tomter for naust. I påvente av godkjenning av båthavnsløsning (illustrasjon ovenfor), avventer vi videre bygging av naust, da denne løsningen vil klargjøre behov for båtopptrekk, kai osv ved naustene.


Les mer